Pasislėpęs trumpas jungimas

Trumpas jungimas
Trikampis: Įžeminimo laidas - fazė (rudas) - ant rozetės dugno įžeminimo metalinė detalė.