Vienfazio įvadinių automatų parinkimas pagal leistinąją galią

VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS TINKLŲ IR ESAMŲ VARTOTOJŲ ĮVADINĖSE APSKAITOS SPINTOSE (|AS) ĮVADINIŲ AUTOMATŲ PARINKIMAS PAGAL LEISTINĄJĄ GALIĄ

Vienfazio atvado ĮAS įvadinio automatoatkabiklio maksimaliosios srovės vardinė priklausomybė nuo leistinosios galios

Leistinoji galia (P),kW

Įvadinio automato atkabiklio maksimalioji vardinė srovė
(Iat), A

1

6

2

10

3

16

4

20

5

25

6

32

7

40

8 ÷ 9

50

10

63