Trifazių įvadinių automatų parinkimas pagal leistinąją galią

VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS TINKLŲ IR ESAMŲ VARTOTOJŲ ĮVADINĖSE APSKAITOS SPINTOSE (|AS) ĮVADINIŲ AUTOMATŲ PARINKIMAS PAGAL LEISTINĄJĄ GALIĄ

Trifazio atvado ĮAS įvadinio automato atkabiklio maksimaliosios srovės vardinė priklausomybė nuo leistinosios galios

Leistinoji galia (P),kW

Įvadinio automato atkabiklio maksimalioji vardinė srovė
(Iat), A

3

6

4 ÷ 5

10

6 ÷ 7

13

8 ÷ 9

16

10 ÷ 11

20

12 ÷ 14

25

15 ÷ 18

32

19 ÷ 22

40

23 ÷ 28

50

29 ÷ 35

63

36 ÷ 45

80

46 ÷ 57

100

58 ÷ 71

125

72 ÷ 91

160

92 ÷ 114

200

115 ÷ 142

250

143 ÷ 171

300

172 ÷ 182

320

183 ÷ 228

400

229 ÷ 285

500

286 ÷ 342

600